Real Office
  Kapcsolat: Tel:06 20 9885-424 Tel.: /Fax:410-52-24
Kosár tartalma
 
Kosár részletes tartalma
rendelés feladása
főoldalcégünkrőlvásárlási feltételekkapcsolatforgalmazott márkákgy.i.k.
Termék kereső
Bejelentkezés
E-mail:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Termékkategóriák
Papíráruk
Másolópapírok
Naptárak
Lyukasztó, tűzőgépek, kellékek
Vegyes irodaszer
Ragasztástechnika
Vagyon, munkavédelem, csomagolástechnika
Iskola, hobby, kreatív
Irodatechnika
Számítástechnika
Vizuál és hangtechnika
Irodaberendezés
Tisztítószerek és háztartási eszközök
Élelmiszer, italáru
Nyomtató kellékanyagok
Promóciós termékek
Göngyöleg
Iratrendezés
Írószerek
Partnerek
Feltöltés alatt!
Információk
Új kedvezmény rendszer
Házhoz szállítás
Hogyan tudok rendelni?
Hogyan tudok regisztrálni?
Hogyan tudok belépni?
Adatvédelmi nyilatkozat
Linkcsere
hirdetés
AkciókHírekTop termékekKedvencek
ÁSZF

Általános Értékesítési-, Szállítási és Fizetési Feltételek
Real Office Bt.
Érvényes: 2009.05.01-től

1. Általános üzleti feltételek

Kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában a szállítások és teljesítések kizárólag az alábbi feltételekkel történnek, melyek legkésőbb a szállítás vagy a teljesítés vevő általi elfogadásával a szerződés részévé válnak. Amennyiben az alábbi feltételek eltérően nem rendelkeznek, úgy a jogszabályi rendelkezésekkel helyettesítendők, amelyek legközelebb állnak az elérni szándékozott gazdasági célhoz. A szállítás napján érvényes árlista az irányadó. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A Real Office Bt.. mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges árváltozásokat, a hatálybalépésüket megelőzően legalább két héttel, vevőivel közölje. Minden ár Általános Forgalmi Adó nélkül értendő.

2. Megrendelés
A megrendelésből általában csak az általunk történő írásbeli rendelésigazolás kiadásával keletkezik számunkra teljesítési kötelezettség, a rendelésigazolás kiadása azonban a szállításnak nem szükséges előfeltétele. A szállítás tényével a szerződés mindenképpen létrejön.
A Real Office Bt. az aktuális katalógus választékán kívüli cikk (-ek) megrendelésének lemondását, csak olyan határidőig fogadja el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a szóban forgó megrendelés lemondását. A beszállító által érvényesített lemondási díjat - a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket -Real Office Bt jogosult áthárítani. Amennyiben a beszállító a Real Office Bt.. lemondását nem fogadja el, úgy alap esetben a megrendelő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3. Követelések átruházása
Adott szállításból származó követelésünk pénzügyi teljesítéséig - figyelemmel arra, hogy tulajdonjogunkat fenntartjuk - a vevő csak arra jogosult, hogy az általunk szállított árukat tevékenysége keretében tovább használja, kötelezi azonban magát arra, hogy esetleges továbbértékesítés következtében befolyt összeget amennyiben ezt mi kívánjuk, a tovább-eladásból származó követeléseit biztosítékként ránk ruházza. Minden egyéb rendelkezés az általunk szállított áruk tekintetében a vételár teljes kiegyenlítéséig " különösképpen az elzálogosítás, a biztosítékba adás, csere útján történő átruházás - nem megengedett. A leszállított áru harmadik személy javára történő lefoglalását a vevő - tulajdonjogunk fenntartására való tekintettel, tartozik azonnal közölni velünk.

4. Fizetési feltételek
Számláinkat a már korábban megállapodott fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Real Office Bt. folyószámláján megjelenik. Megfelelő bonitású vevőinknél a bankgarancia nyújtásától - egy kedvező tapasztalati idő után és ameddig vevőink késedelem nélkül fizetik számláinkat - eltekintünk. Esedékességkor ki nem fizetett számláink után a mindenkori jegybanki kamatláb kétszeresét késedelmi kamatként vevőinkre terheljük, vagy a fizetési késedelem valamennyi nyitott követelést esedékessé tesz és feljogosítja az eladót a póthatáridő kitűzése nélküli elállásra. Elállás nélkül is jogosultak vagyunk késedelem esetén a leszállított áru visszaszállítására és azt ideiglenesen a vevő költségére és veszélyére megőrizzük. Engedmény és bonusz csak akkor engedélyezhető, ha a vevőnek nincsenek lejárt esedékességű számlái. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 5 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Real Office Bt.. a szükséges intézkedést megteszi. A fizetési feltételek megszegése esetén a Real Office Bt.. jogosult a halasztott fizetési feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.
Bővebb információ Fizetési Feltételeink Általános Szabályzatában lenn .

5. Fuvarköltség viselése
A szállítás Budapesten  díjmentes. Ettől eltérő paritással egyedi megállapodást alkalmazunk partnereinknél. 

6. Szavatosság
Szavatossági jelzés termékenként a csomagoláson van feltüntetve. Az árut (árukat) minden esetben a szabványok, valamint a hazai forgalmazási előírásoknak megfelelő minőségben szállítjuk. Terméktájékoztatóink csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. Garanciát termékeink megfelelő szintű minőségének állandóságáért tudunk vállalni. A szállított áruk mennyiségi hiányait haladék nélkül az áru átvételekor jelezni kell. Későbbi mennyiségi hiánybejelentéseket nem tudunk figyelembe venni. A Real Office Bt.. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Kormányrendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Papír-Ász Kft. telephelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz.

Mindennemű reklamáció bejelentését az alábbi elérhetőségeinken tehetik meg:
Ügyfélszolgálat:
  Tel: 06-20 9885-424,;Fax: 410-52-24, e-mail: realoffice@t-online.hu

7. Export
Vevő csak írásbeli hozzájárulásunk esetén jogosult az árut exportálni.

8. Csomagolás
Termékeinket csak változatlan, eredeti csomagolásban szabad forgalmazni.

9. Elektronikus kereskedelem

A Real Office Bt.. és a Megrendelő közötti elektronikus kereskedelem során a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a Szolgáltató és Fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai. A Real Office Bt. elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó ) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával a Megrendelő közvetlen információt szerezhet a Real Office Bt.-től rendelhető termékekről. A Jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A WEB rendszeren keresztül elküldött megrendelést rögzíti a Real Office Bt.. számítógépes rendszere. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Papír-Ász Kft. nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben. A Megrendelő köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért. 

10. Adatkezelés
Real Office Bt.. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. 
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Real Office Bt. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.
A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Real Office Bt.., részére elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Real Office Bt.. címére megküldve. 

11. Egyéb rendelkezések
A Real Office Bt. ezen Általános Szerződési Feltételeket Megrendelői számára mind írott, mind elektronikus formában (www.realoffice.hu) folyamatosan elérhetővé teszi. A Megrendelő bármely termék - akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Real Office Bt.. Általános Szerződési Feltételeit és a benne foglaltakat. 
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
A szerződés teljesítésének és a bírói illetékességnek a helye Pesti Kerületi Bíróság.

Kelt: Budapest, 2009.május1.

Fizetési Feltételek Általános Szabályzata
Fontos számunkra, hogy Önnek a legmagasabb szintű szolgáltatásokat tudjuk biztosítani folyamatosan. Cégünk felé egyre magasabb szintű elvárást fogalmaznak meg nem csak külföldi, hanem belföldi szállítóink is. Annak érdekében, hogy  Ön elégedett legyen szolgáltatásainkkal, megfeleljünk elvárásainak cégünk vállalja ezen szállítói feltételeket, amelyben fontos az Ön együttműködő magatartása is. Megítélésünk szerint a folyamatos tájékoztatás és a feltételek pontos ismerete segít elkerülni félreérthető helyzeteket, kellemetlenségeket.
Jelen közleményünkben arról tájékoztatjuk Önt, hogy  Vállalatirányítási Rendszerünkben kialakított automata "kintlévőség figyelő modul" az alábbiak szerint működik.
Minden olyan Partnerünk, aki halasztott fizetési kondícióval (átutalás) vásárol árut a Real Office Bt.-től az ÁSZF-ben rögzítettek alapján köteles az áru ellenértékét a kölcsönösen kialakított fizetési kondíció szerinti határidőre megfizetni. Abban az esetben, ha Partnerünk késedelembe kerül, és a fizetési határidő lejártát követő 6. napon a késedelem még fenn áll a rendszer elkészíti az ún. I. fokú FIZETÉSI tájékoztató levelet, amelyet a 7. napon kollégáink postáznak vagy faxon, e-mailen küldenek ki. Ennek kézhezvétele után Önnek lehetősége van egyeztetést folytatni pénzügyes Kollégáinkkal, akik készséggel segítenek egyeztetni az Ön vevői folyószámláját és kérdéseit-kéréseit továbbítják a pénzügyi kolégánknak: 
Budapesten: Heim Mária
                   E-mail: realoffice@t-online.hu
                   Tel/Fax:    410-52-24
                   

Ha nem érkezik Öntől válasz, és a késedelmes napok száma eléri a 13. napot illetve pénzügyes kollégáink nem avatkoznak közbe, akkor a rendszer a 14. napon elkészíti az ún. 2. fokú FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁST,  és ezzel egyidőben automatikusan letiltja a halasztott áruvásárlási lehetőséget. Ennek következménye, hogy az áruforgalmunkon dolgozó kollégáinknak nincs lehetősége árut kiadni mindaddig, amíg a késedelem fenn áll. Abban az esetben, ha Ön időközben pl.: 12.-13. késedelmes napon rendezte kintlévőségét banki átutalással, de az nem jelentkezett az átfutási idő miatt rendszerünkben, a pénzügyes kollégák az igazolás bemutatása után jelzik a kereskedelmi igazgatóknak az átutalás tényét, és ők döntenek a tiltás feloldásáról. Tekintettel arra, hogy rendszerünk jogosultsági szintekhez köti bizonyos funkciók feloldását és ez jelen esetben igazgatói szint, az átfutási idő esetenként hosszabb lehet, amelyért ezúton is kérjük szíves türelmét. Abban az esetben, ha a késedelmek rendszeresek és elérik a 14-napot Paucsics István jogosult dönteni az átutalás átmeneti vagy végleges megvonásáról (lsd. ÁSZF Fizetési feltételek).
Ha a tiltás a mi adminisztrációs hibánkból következik be, és ez bizonyosságot nyer, akkor haladéktalanul korrigáljuk és az Önt ért esetleges károkat maradéktalanul, megtérítjük! 
Amennyiben a késedelem a 15. nap és a 28. nap között sem rendeződik, akkor a 29. napon az ügyet átadjuk a velünk szerződésben álló hivatalos behajtó cégnek, vagy a jogi képviselőnek. Erről előzetesen írásban tájékoztatást küldünk! 
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és bízunk abban, hogy Önt nem érintik a fentiekben leírtak és a Partneri viszonyunkat, nem árnyékolja be semmilyen negatív pénzügyi tényező. Mi a magunk részéről arra törekszünk, hogy a jövőben is korrekt üzleti kapcsolatot ápoljunk Önnel és cégével!
Észrevételeit örömmel várjuk a realoffice@t-online.hu címen vagy a fent jelzett telefonok valamelyikén illetve kollegánk minden tájékoztatást megadnak Önnek, felelnek kérdéseire.
Új kedvezmény rendszer | Hogyan tudok rendelni? | kapcsolat | Adatvédelmi nyilatkozat | Hozzáadás a kedvencekhez
 
© 2008 Real Office   Kapcsolat: Tel:06 20 9885-424 Tel.: /Fax:410-52-24 solution by NetGo.hu